1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „Nyerj easybox-szal a Black Friday-jen” című promóciós nyereményjáték  (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Delivery Solutions Zrt. (a továbbiakban: „Szervező”) a „Sameday” márka kizárólagos üzemeltetője, székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. szám X. ép. , cégjegyzékszáma: 01-10-141982, képviseli, Lucian Baltaru, mint ügyvezető önállóan.

1.2. A Játék  jelen Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) rendelkezései szerint kerül lebonyolításra, amelyek kötelezőek minden olyan személyre, aki a Szabályzat 5. pontjában meghatározott feltételeket teljesítve részt vesz a Pályázaton (a továbbiakban: „Résztvevő”).

 

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, TERÜLETI HATÁLYA, CÉLJA.

 

2.1. A Játék 2023. november 15-én 7:00 órától 2023. november 24-án 23:59 óráig tart.

2.2. A Játék szervezése és lebonyolítása Magyarország területén, a www.sameday.hu/verseny-easybox weboldalon keresztül történik.

2.3. A Játék célja a modern és változatos szolgáltatási formák népszerűsítése és fejlesztése, valamint a célvásárlók emlékeztetése arra, hogy az easybox a házhoz szállítás egyik leghatékonyabb és legolcsóbb módja.

 

 1. A JÁTÉK HIVATALOS SZABÁLYAI

 

3.1. A részvételi és működési szabályok bármely pályázó (és/vagy résztvevő) számára ingyenesen elérhetőek a https://sameday.hu/jatekszabalyzat/ weboldalon, valamint a [email protected] címre küldött kérés alapján e-mailben is közölhetők.

3.2. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására vagy a Játék időtartamának meghosszabbítására a jelen Szabályzat kiegészítésének megkötésével, amelyről a https://sameday.hu/jatekszabalyzat/ weboldalon történő közzététel útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

3.3. Emellett a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor törölje a jelen Játékot egy kiegészítő megállapodás megkötésével a jelen Szabályzatban, amelyet a nyilvánosság felé a https://sameday.hu/jatekszabalyzat/ oldalon történő közzététellel közöl, legalább 24 órával az érvénytelenné nyilvánítás hatályba lépése előtt. Amennyiben a Játék érvénytelenné válik, a Szervező felmentést élvez a résztvevőkkel szemben abban az értelmében, hogy nem kötelezhető semmilyen kártérítés, büntetés vagy hasonló összeg kifizetésére. Ugyanakkor a Játék érvénytelenné nyilvánításakor a Szervező megszünteti a jelen Szabályzattal szabályozott előnyök megadását is

3.4. A Szervező belátása szerint a Szervező a nyilvánosság tájékoztatása céljából a média csatornáin keresztül nyilvánosságra hozhatja a Játékot.

 

 1. RÉSZVÉTELI JOG

4.1. A versenyen részt vehet minden természetes személy, magyar állampolgár vagy magyarországi lakos, aki a Játék időpontjában betöltötte a 18. életévét.

4.2. A DELIVERY SOLUTIONS Zrt. alkalmazottai, a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő ügynökségek alkalmazottai, valamint első és másodfokú rokonaik és házastársaik nem vehetnek részt a Játékban.

 

4.3. A regisztrációval és a Játékban való részvétellel a résztvevők kifejezett cselekvéssel megerősítik, hogy elolvasták, megértették és teljes mértékben és egyértelműen elfogadták a jelen szabályzatot és annak mellékletét, valamint hogy hozzájárulnak a személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához.

 

 1. A JÁTÉK LEBONYOLíTÁSA

5.1. A jelen sorsoláson és a Szervező által felajánlott a 6. pont (1) bekezdésében részletezett nyeremények sorsolásán való részvételhez a Delivery Solutions Zrt. által szállított küldemény 4. Pontban foglaltaknak megfelelő címzettjeinek a következő lépéseket kell megtenniük:

5.1.1. 2023. november 15. 7:00 és 2023. november 24. 23:59 óra között kézbesítendő csomag(ok) esetében az easybox szolgáltatás (csomagautomatába kézbesítési szolgáltatás) igénybevételét választja.

 

5.1.2. A kézbesítést igazoló SMS kézhezvételétől számított legfeljebb 4 órán belül vegye át a kiválasztott csomagautomatába kézbesített csomagot/csomagokat. Az értesítés e-mail-en és SMS-ben, vagy VIBER-en keresztül kerül küldésre. Ez a feltétel akkor is teljesültnek tekintendő, ha a csomag felvételére technikai hibák miatt nem sikerül a Szervező által megküldött PIN kód beírásának és/vagy a QR kód beolvasásának közben, amelyek megakadályozzák a csomagot tartalmazó cella kinyitását és a csomag átvételére ezért nem kerül sor  “csomag betöltve az easyboxba” státusz módosítását követő maximum 4 (négy) órán belül. A Szervező nem felelős és nem tekinti teljesítettnek a feltételt olyan egyéb hibák esetén, amelyek nem a rendszerhibákhoz tartoznak (például vandalizmus miatti locker, cella vagy képernyő sérülés, vagy az elektromos áramszolgáltatás megszakadása a locker elhelyezésének területén).

5.1.3. Regisztráljon az online rendelés leadásához használt telefonszámmal a www.sameday.hu/verseny-easybox weboldalon, a verseny érvényességi idején belül 2023. november 15. 7:00 – 2023. november 24. 23:59.

 

5.2. A nevezést követően a promóciós nyereményjátékban részt vevő címzett felkerül arra a listára, amelyről a sorsolásra sor kerül, az 5.1.2. pontban említett 4 órán belül felvett megrendelésekkel – a nyereményjáték érvényességi ideje alatt 2023. november 15. 7:00 – 2023. november 24. 23:59 óra között-, és aki megfelel az 5.1. pontban leírt valamennyi részvételi feltételnek.

 

 1. DÍJAK LEÍRÁSA

6.1. Verseny díjait a Szervező biztosítja, és összesen 10 (tíz) díjat tartalmaznak ( naponta 1 kerül kisorsolásra), amelyek mindegyike egy-egy Airpods 2. generációs fejhallgató pár, valamint a fődíjat, egy iPhone 15-öt, amelyet a teljes Játékidőszak végén sorsolnak ki az összes résztvevő között.

6.2. Az egyes nyeremények értéke 354.323,- , amely tartalmazza a nyeremény beszerzési költségét és a törvény szerinti adót.

6.3. A díjak összértéke 3.149.930,- Ft.

6.4. A Szervező ingyenesen átruházza a megfelelő nyeremény tulajdonjogát a 7. pont (1) bekezdésében foglaltak szerint a versenyben nyertesként megjelölt minden egyes Résztvevőre. (7.6).

6.5. Az odaítélt nyereményért készpénz vagy egyéb ellenszolgáltatás nem jár, a nyeremény paraméterei/jellemzői nem módosíthatók, és a nyeremény nem helyettesíthető más juttatással.

 

 1. SORSOLÁS ÉS A NYERTESEK KIJELÖLÉSE

7.1. 2023.12.13. napján a Szervező bejelenti annak az 11 (tizenegy) nyertesnek a nevét, akiket a www.random.org weboldal segítségével választottak ki, a kiosztott díjakat, valamint minden nyertesre kiválasztott tartalék nevét, és feltünteti azok kiválasztásának sorrendjét a https://sameday.hu/jatekszabalyzat/  weboldalon. Minden olyan potenciális díjnyertes esetében, aki már kiválasztásra került, további 2 (két) tartalékot választanak ki.”

7.2. A sorsoláson csak az AWB száma lesz felhasználható, amelyet a tárgy átvevője attól a pillanattól számított 4 órán belül vesz át, amikor a Szervezőtől megkapja az E-Mail-t, SMS-t, vagy VIBER értesítést amely tartalmazza a PIN kódot, amellyel beléphet az easyboxba a tárgy átvételéhez, valamint a tárgy átvevője teljesíti a jelen szabályzat 4. és 5. foglalt részvételi feltételeket is és részt vesz a Játékbanben.

7.5. A szervező a nyertes megrendelés címzettjével az általa a Játékban való részvétel céljából megadott elérhetőségein, a kijelölését követő legfeljebb 30 (harminc) munkanapon belül telefonon felveszi a kapcsolatot.

A szervező kezdetben legfeljebb 3 (három) alkalommal, 3 (három) különböző napon és időpontban, a megadott telefonszámon keresztül próbál kapcsolatba lépni a nyertessel, a megadott időkereten belül (9.00 – 17.00). Amennyiben a Szervezőn kívül álló okok miatt a Szervező a megadott feltételek mellett nem tudja elérni a nyertest (a nyertes telefonja kikapcsol vagy nem válaszol a hívásokra), a nyertes kizárásra kerül és elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és a sorsolás sorrendjében a tartalékként kisorsolt 2 résztvevőt hívják fel.

7.6. Amennyiben a nyertessel való kapcsolatfelvétel után kiderül, hogy nem felel meg a 4. és 5. pontban meghatározott, a Versenyben való részvétel feltételeinek, vagy megtagadja a nyeremény átvételét, illetve megtagadja a nyeremény elküldéséhez szükséges adatok megadását, a nyertes érvénytelenné válik és elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és a sorsolás sorrendjében a tartalékként kisorsolt 2 résztvevőt hívják fel.

7.7. A nyereményt a Szervező kizárólag Magyarországon belül, a nyertes által megadott szállítási címre küldi ki a nyertesnek, és kézbesítői átvételi elismervény alapján kézbesíti. A nyertesnek érvényes személyazonosságát és életkorát igazoló okmányt kell bemutatnia a futárnak, és alá kell írnia a nyeremény átadását és átvételét. A részvételi feltételek teljesülését igazoló személyazonosító okmány bemutatásának vagy a nyeremény átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának megtagadása a nyertes érvénytelenségét és a nyereményre való jogosultság elvesztését eredményezi, és a sorsolás sorrendjében a tartalékként kisorsolt 2 résztvevőt hívják fel.

 

 1. A DÍJAK ALTERNATÍVÁI

A nyertesek nem dönthetnek a pénznyeremény vagy más tárgyak átvételéről, illetve nem kérhetik a nyeremény jellemzőinek módosítását.

 

 1. A NYERTESEK KIHIRDETÉSE

 A nyertesek nevét és az elnyert díjakat a https://sameday.hu/nyertesek/ weboldalon tesszük közzé.

 

 1. ADÓK ÉS ILLETÉKEK

A verseny szervezője a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései szerint kiszámítja és befizeti az állami költségvetésbe a promóciós kampányokból származó egyéni jövedelmekre vonatkozó forrásadót. A Szervező nem felel a felajánlott nyereményhez kapcsolódó egyéb adók, illetékek, pénzügyi kötelezettségek megfizetéséért, ezek a nyertes felelőssége.

 

 1. VIS MAIOR ÉS VÉLETLEN ESEMÉNY

Minden olyan vis maior vagy véletlenszerű esemény esetén, amely részben vagy egészben megakadályozza vagy késlelteti a Játék lebonyolítását és folytatását, a Szervező mentesül a felelősség alól kötelezettségei teljesítéséért arra az időszakra, amely alatt a teljesítés akadályozva van.

Ha a vis maior vagy véletlen esemény időtartama meghaladja a 10 napot, a Szervező dönthet úgy, hogy a Játékot leállítja, és erről a résztvevőket a https://sameday.hu/blackfriday-easybox/ oldalon közzétett értesítéssel értesíti.

 

 1. A JÁTÉK MEGSZAKÍTÁSA, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A Játék a Szervező belátása szerint bármikor megszakítható, módosítható, felfüggeszthető vagy megszüntethető. A Szervező fenntartja a jogot a Játék időpontjának és időtartamának megváltoztatására, és ezt 24 (huszonnégy) órával korábban közzéteszi a https://sameday.hu/blackfriday-easybox/ oldalon;

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

13.1. A jelen Játék sorsolásán való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a “Nyerj az easybox-szal Black Friday-jen” Játék lefolytatása és lebonyolítása céljából a jelen Szabályzat 1. melléklete szerinti, a Játékhoz feltétlenül szükséges ideig kezeljük.

13.2. A Szervező a résztvevők adatait adott esetben közölheti a hatóságokkal.

A Szervező a következő személyes adatokat gyűjti a résztvevőktől: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Játék kijelölt nyertesei esetében pedig a következő személyes adatokat: vezeték- és keresztnév, telefonszám, szállítási cím, születési dátum, személyi igazolvány másolata, valamint a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok a nyeremény odaítélése érdekében.

13.3. A Játékban résztvevők személyes adatait a Szervező a következő célból gyűjti:

 1. i) a szervezése és lebonyolítása;
 2. ii) a nyertesek kijelölése és érvényesítése;

iii) a nyeremény átadása a nyertesnek és a Szervező adókötelezettségeinek teljesítése.

Az „Nyerj az easybox-szal Black Friday-jen” játékben való részvétellel a résztvevők hozzájárulnak a személyes adatok feldolgozásához.

13.4. A Játék résztvevőjét, mint érintettet a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet alapján a következő jogok illetik meg: a hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, a korlátozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő panasztételhez való jog.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36(30)683-5969; +36(30)549-6838

E-mail:[email protected]

 

A fent említett jogok gyakorlása történhet e-mailben a [email protected] címre küldött kérelemmel, vagy postai úton illetve futárral a következő címre: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X.ép. Telefonszám: +36 1 374 3890, a „Sameday adatvédelmi tisztviselő figyelmébe” megjelöléssel.

 

A résztvevők személyes adatait meghatározott ideig lehet tárolni a következő kritériumok szerint: (i) a konkrét jogszabályok (például a számviteli jogszabályok) által előírt időtartam; (ii) az a maximális időtartam, amely alatt a szervezővel szemben jogi felelősségre vonható; és (iii) a jogi vagy elévülési időszakok végén az anonimizáláshoz vagy tényleges törléshez gyakorlati szempontból szükséges időtartam, tekintettel arra, hogy nehéz azonosítani, mikor gyűjtöttek bizonyos adatokat.

A Delivery Solutions Zrt. minimalista megközelítést alkalmaz a személyes adatok feldolgozásával, beleértve a tárolást is, azzal a céllal, hogy időről időre felmérje a törlés, anonimizálás vagy hasonló intézkedések gyakorlati lehetőségeit és kockázatait a feldolgozott személyes adatok tekintetében.

A személyes adatok megadásának elmulasztása a következő következményekkel járhat: a résztvevő nem tud részt venni/regisztrálni a Játékban, nem tudja magát nyertesként kijelölni, vagy nem tudja átvenni a nyereményt, az adott esettől függően.

További információ: https://sameday.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

 

 1. JOGI KÉRDÉSEK

Ez a rendelet összhangban van a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseivel.

 

 1. JOGVITÁK

15.1. A Szervező és a Játék résztvevői közötti nézeteltéréseket békés úton kell rendezni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a magyar jog rendelkezései szerint az illetékes magyar bíróságok elé kell terjeszteni.

 

 1. JOGORVOSLAT

A Játék résztvevőinek a jelen szabályzat be nem tartása miatti panasztételre vonatkozó írásbeli kérelmét a nyertes nevének közzétételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül kell elküldeni a Szervezőnek, a fenti határidő lejárta után benyújtott panaszokat érvénytelennek kell tekinteni. A következő 15 (tizenöt) naptári napot a fentieknek megfelelően benyújtott fellebbezések elbírálására különítjük el.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az informatikai rendszerrel való visszaélési kísérlet vagy csalás, visszaélés, illetve a Szervező vagy partnerei ellen és ellen irányuló bármilyen cselekmény esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyzet orvoslására, és a bűnösöket a törvény értelmében felelősségre vonja, beleértve, de nem kizárólagosan a Játékban résztvevők kizárását.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a szoftverhibák vagy a Szervező közvetlen befolyásán kívül eső okok, mint például az internetszolgáltató műszaki hibája stb. miatt nem lehet részt venni a versenyben

 

A szervező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Játékot a bemutatott módon, normális körülmények között bonyolítsa le, de nem vállal felelősséget a résztvevők olyan panaszaiért, vitáiért, amelyek nem a hatályos jogi keretek megsértésére vonatkoznak. Amennyiben a nyeremény nyertese cselekvőképtelen személy, a nyereményt kizárólag a kijelölt gondnok útján jogosult átvenni, ideértve a gondnok által a gyámhatóság hozzájárulásával tett nyilatkozat aláírását – amennyiben a törvény szerint szükséges -, amellyel a Szervezőt mentesíti a szóban forgó nyeremény odaítéléséből eredő minden felelősség alól, valamint a szóban forgó nyereménnyel és a játékban való részvétellel kapcsolatos bármilyen jellegű kár vagy követelés megfizetése alól.

 

Abban az esetben, ha a nyereményt nem lehet odaítélni, az a Szervező birtokában marad, aki szabadon rendelkezhet vele az általa szükségesnek vélt vagy érdekeinek megfelelő módon.

 

Szervező

 

Delivery Solutions Zrt.

 1. Melléklet

A VERSENYSZABÁLYOK-hoz

 

„Nyerj az easybox-szal a Black Friday-jen”

(időszak: 2023. november 15., 7:00 – 2023. november 24., 23:59)

 1. Személyes adatok adatkezelő adatai

A játékben résztvevők személyes adatait a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016/EU rendelet („GDPR”) rendelkezései szerint kezeljük.

A Játék lebonyolítása céljából a résztvevők (a Szabályzat jelen mellékletében megjelölt) személyes adatait a Delivery Solutions  Zrt. (a továbbiakban: „Szervező”), a „Sameday” márka kizárólagos üzemeltetője, székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. szám X. ép. , cégjegyzékszáma: 01-10-141982, képviseli, Lucian Baltaru, (a továbbiakban: Üzemeltető).

 1. A Játék során feldolgozott személyes adatok kategóriái

Az Üzemeltető a személyes adatok következő kategóriáit gyűjti a játék résztvevőitől:

 • név;
 • keresztnév;
 • mobiltelefonszám;
 • a nyeremény kézbesítésére kisorsolt AWB-k birtokosai esetében a kézbesítési cím;
 • születési dátum/kor;
 • a személyazonosító igazolvány másolata a nyertes AWB-k birtokosai esetében, amelyek után az Üzemeltető köteles a nyereményadót visszatartani és átutalni.
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

A Játékben résztvevők személyes adatait az Üzemeltető, mint szervező, a közvetlenül vagy a Játékban részt vevő partnereken keresztül, a kizárólag a Játék szervezése és lebonyolítása céljából kezeli.

A személyes adatok kezelésére a következő célokból és az alábbi a)-b) pontokban leírt okok, jogi kötelezettségek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] és a Szervező jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] alapján kerül sor:

 1. A Játék szervezése és lebonyolítása – a Szervező szolgáltatásainak népszerűsítése; a nyertesek kijelölése és érvényesítése; a nyeremények odaítélése; a játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos esetleges panaszok rendezése; a bírósági/ egyéb joghatósági szervek előtti védekezés és/vagy bírósági vagy közigazgatási eljárások lefolytatása; (a Szervező jogos érdeke).
 1. A forrásadó megfizetése és az illetékes hatóságok felé történő jelentéstétel – ami a kisorsolt és nyertesnek nyilvánított AWB-k birtokosai további személyes adatainak feldolgozását vonja maga után a 6. pont (1) bekezdése alapján. c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseire hivatkozással a magánszemélyek által fizetett jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékok kitöltésére szolgáló nyomtatványok jóváhagyására.
 1. A személyes adatok címzettjei

Az Üzemeltető által a Játék keretében gyűjtött személyes adatokat a következőkkel közli: hatóságok, hogy az Üzemeltető eleget tegyen a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeinek, az Üzemeltető külső jogi tanácsadói, SC ZITEC COM S.R.L., székhelye: Bukarest, Splaiul Unirii no. 165, 6. emelet, TNO2 épület, egyedi nyilvántartási kód: 15496736, a cégjegyzékbe J40/7701/2003 számon bejegyezve, romániai jogi személy, aki a jelen pályázat megvalósításával kapcsolatban technikai segítséget nyújt az üzemeltetőnek.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A nem nyertesnek nyilvánított résztvevők személyes adatait a promóció végét követő 60 napig tároljuk, és azokat a jelen szabályzatban meghatározottakon kívül más célra nem használjuk fel.

A nyertesek személyes adatait az Üzemeltető a pénzügyi-számviteli ügyekben alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, azaz 10 (tíz) évig, annak a pénzügyi évnek a végétől számítva, amelyben a nyereményadó kifizetésére sor került.

A személyes adatok tárolási idejének lejártakor az Üzemeltető törli ezeket az adatokat a feldolgozó és tároló adathordozókról.

 1. Az érintettek jogai

A tisztességes és átlátható feldolgozás biztosítása érdekében az Üzemeltető a Játék időtartama alatt a következő jogokat biztosítja a résztvevők számára:

 • az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulás alapján a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezésének joga;
 • a személyes adatok helyesbítésének kéréséhez való jog;
 • a személyes adatok törlésének kérelmezéséhez való jog
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

A Játék nyerteseinek kijelölése a személyes adatok automatikus, emberi beavatkozás nélküli feldolgozásával történik.

A résztvevők a fent említett jogaikat a következő e-mail címen gyakorolhatják: [email protected], vagy írásban, keltezéssel és aláírással ellátott, az Üzemeltetőnek címzett kérelemmel (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95 X. épület) gyakorolhatják, Telefonszám: +36 1 374 3890, az adatvédelmi tisztviselő részére.

 1. A gyermekek személyes adatainak védelme

Mivel csak a Játék kezdetekor 18 éves vagy annál idősebb személyek vehetnek részt a versenyben, a 18 év alatti személyek adatait nem dolgozzuk fel és nem tároljuk. Abban az esetben, ha az Üzemeltető 18 év alatti személyek személyes adatait kapja meg, ezeket az adatokat haladéktalanul törli/megsemmisíti az Üzemeltető feldolgozó és tároló eszközeiből. Ha a szülő vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy értesíti a 18 év alatti személyek személyes adatainak feldolgozását, az üzemeltető haladéktalanul törli/megsemmisíti az ilyen adatokat a feldolgozó és tároló adathordozókról.

 1. A személyes adatok biztonsága

Az üzemeltető köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket bevezetni a Játékban résztvevők személyes adatainak megfelelő szintű biztonsága érdekében.

 1. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat módosítása

Az üzemeltetőnek jogában áll a szabályzat jelen mellékletét a Játék során bármikor módosítani, kizárólag abban az esetben, ha hatékonyabb intézkedéseket találnak az érintettek személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében, anélkül, hogy jogaik és szabadságaik sérülnének. Bármely ilyen módosításról a résztvevőket ugyanazon az úton tájékoztatják, amelyen a szabályokról tájékoztatták őket.

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a résztvevők a Játékban más személyek személyes adatait teszik közzé, a résztvevők kijelentik és megerősítik, hogy tájékoztatták az érintett személyeket az ilyen adatoknak a versenyben történő felhasználásáról, tájékoztatták őket a szabályzat jelen mellékletéről, és hogy az adatok felhasználásához hozzájárultak.

 A Szabályzat jelen melléklete kizárólag a 2023. november 15. 7:00 és 2023. november 24. 23:50 óra között zajló „Nyerj az easybox-szal a Black Friday-jen” Játék lebonyolításával kapcsolatos adatgyűjtésre és -feldolgozásra vonatkozik. Az Üzemeltető által a futárszolgáltatás nyújtása céljából gyűjtött személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat a https://sameday.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2023. 11. 15.

Delivery Solutions Zrt.