Adatvédelmi irányelvek

 

Adatvédelem és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politika

 

Alapvető kötelezettségvállalásnak tekintjük a személyes adatok védelméhez való jog biztosítását. Ugyanazon napon a szükséges forrásokat és erőfeszítéseket fordítja az adatok feldolgozására az (EU) 2016/679 rendelettel („általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR “), valamint az egyéb alkalmazandó jogszabályokkal. Mivel ennek a jogi keretnek az egyik fő alapelve az átláthatóság, elkészítettük ezt a dokumentumot, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy miként gyűjtünk, használjuk, továbbítjuk és óvjuk meg személyes adatait, amikor velünk kapcsolatba lép és igénybe veszi szolgáltatásainkat, beleértve a weboldalunkon keresztül is igénybevételt.

Fenntartjuk a jogunkat a jelen Adatvédelmi Szabályzat időszakos frissítésére és módosítására, hogy az tükrözze az Ön személyes adatainak feldolgozási módjában bekövetkezett bármilyen változást, vagy a jogi követelmények változásait. Ilyen változások esetén az Adatvédelmi irányelvek módosított változatát megjelenítjük weboldalunkon, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmát.

Kik vagyunk és hogyan léphet kapcsolatba velünk

A Sameday az S.C.DELIVERY SOLUTIONS SA (Rt)  kereskedelmi neve. Ez egy román jogi személy, székhelye Budapesten található, 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép, Magyarország, a Cégjegyzékben nyilvántartásba véve a 01-09-371417 sz. alatt, adószám 28730978-2-41. (a továbbiakban: Sameday vagy mi). Az adatvédelmi törvény értelmében adatkezelőknek minősülünk, ha közvetlenül az Öntől begyűjtött személyes adatokat dolgozunk fel, és az adatkezelő, amikor az Ön által összegyűjtött személyes adatokat dolgozzuk fel.

Mivel mindig nyitottak vagyunk a véleményének meghallgatására, valamint az adatok feldolgozásával kapcsolatban esetlegesen szükséges további információk megadására, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Sameday adatvédelmi tisztviselőjével a data.protection@sameday.hu címen, levélben, vagy futárral a Budapest, 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép – a következő megjegyzéssel: a Sameday adatvédelmi tisztviselő figyelmébe.

Milyen személyes adatok kategóriáit dolgozzuk fel

Személyes adatait általában közvetlenül gyűjtjük, így Ön ellenőrizheti, hogy milyen típusú információt nyújt nekünk. Például információkat kapunk Öntől a következők szerint:

 • Amikor Sameday fiókot hoz létre, elküldi nekünk az e-mail címét, családi nevét és utónevét, telefonszámát;
 • Megrendeléskor megadja nekünk személyes adatait, például vezeték- és utónevét, az átvételi címét, telefonszámát stb.
 • Amikor Ön kézbesítés címzettje, feldolgozzuk a feladó által összegyűjtött adatokat vagy az Ön által megadott adatokat, például: családi név, utónév, kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás, amely annak biztosításához szükséges, hogy a szállítások Önhöz érkeznek meg, és nem más személyekhez, valamint jogos érdekeink védelme érdekében is, az utólagos félreértések esetén a kézbesítés helyességével kapcsolatban is.

Weboldalunkon tárolhatunk és gyűjthetünk információkat sütikben és hasonló technológiákban, a cookie-kra vonatkozó politikáinknak megfelelően.

Nem gyűjtünk, vagy más módon nem dolgozzuk fel az általános adatvédelmi rendeletben foglalt a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó érzékeny adatokat.

Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel adatokat a 16 év alatti kiskorúakról sem. Bármely személy, aki személyes adatokat közvetít nekünk közvetlenül, vagy az azokat gyűjtő feladón keresztül, saját felelősségére kijelenti, hogy legalább 16 éves, és érvényes hozzájárulását megadhatja adatainak gyűjtésére és feldolgozására.

Melyek a feldolgozás céljai és alapjai?

Az Ön személyes adatait a következő célokra fogjuk felhasználni:

 1. Annak biztosítása, hogy a Sameday szolgálatait nyújthassa az Ön javára

Ez az általános cél adott esetben magában foglalhatja a következőket:

 • Fiók létrehozása és kezelése a Sameday platformon;
 • Megrendelések feldolgozása, értelemszerűen átvételük, érvényesítés, szállítás, kézbesítés és számlázás;
 • Kézbesítéskor eszközölt kifizetések beszedése

Az Ön adatainak e célokra történő feldolgozására a legtöbb esetben szükség van olyan szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, amelynek tárgya futárszolgálat szolgáltatásai. Az alkalmazandó törvények, ideértve az adó- és a számviteli törvényeket is megkövetelik az e célokon alapuló feldolgozást.

 1. Szolgáltatásaink fejlesztése

Mindig szeretnénk a lehető legjobb élményt nyújtani Önnek a szolgáltatások online platformon történő megvásárlása során. Ehhez megkérhetjük Önt, hogy a megrendelés teljesítése után töltse ki az elégedettség kérdőíveit, vagy közvetlenül vagy partnerek segítségével piaci tanulmányokat és kutatásokat végezzünk.

E tevékenységeket az üzleti vállalkozás jogos érdekére alapozzuk, mindig ügyelve arra, hogy az alapvető jogait és szabadságait ne érintse.

 1. Kommunikáció

Annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a kézbesítés állapotáról, elektronikus kommunikációs csatornákon (e-mail / SMS) keresztül küldhetünk Önnek részleteket a csomagmegőrző automatákba való szállításokhoz vagy a hozzáférési kódokhoz. Mindig gondoskodunk arról, hogy ezt a feldolgozást az Ön jogainak és szabadságainak tiszteletben tartásával végezzük.

A jelen dokumentumban leírt módon, bármikor kérheti tőlünk, hogy szüntessük meg a személyes adatainak információs célokra történő feldolgozását, kérését a lehető leghamarabb feldolgozzuk. Fontos, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása miatt nem lesz lehetséges az Ön tájékoztatása a nyújtott szolgáltatások állapotáról.

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Sameday kereskedelmi közleményeket vagy egyéb, nem tranzakciós jellegű kommunikációt küldjön Önnek, bármikor kérheti annak visszavonását a jelen szabályzatban megjelölt csatornák valamelyikén. Az ebben az összefüggésben megadott adatokat a későbbiekben nem kezeljük olyan célból, amely összeegyeztethetetlen azzal a céllal, amelyre azokat szolgáltatták.

A beleegyezés visszavonása nem érinti a korábbi adatfeldolgozás törvényességét.

 1. Jogos érdekeink védelme

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor információkat használunk vagy továbbítunk jogaink és gazdasági tevékenységünk védelme érdekében. Ezek magukban foglalhatják:

 • Intézkedések a Sameday platform webhelyének és felhasználóinak a számítógépes támadásokkal szembeni védelmére:
 • Intézkedések a csalárd kísérletek megelőzésére és felderítésére, ideértve az információk továbbítását az illetékes hatóságoknak;
 • Intézkedések a különféle egyéb kockázatok kezelésére.

Az ilyen típusú feldolgozás általános alapja a kereskedelmi tevékenységünk megvédéséhez fűződő jogos érdekünk, mivel megértettük, hogy így biztosítjuk azt. hogy minden meghozott intézkedés garantálja érdekeink és az Ön alapvető jogainak és szabadságainak egyensúlyát.

Ezenkívül bizonyos esetekben a feldolgozást olyan jogi rendelkezésekre alapozzuk, mint például az áruk és értékek védelmének kötelezettsége, amelyet az ebben az ügyben alkalmazandó jogszabályok előírnak, a biztonsági szabálysértések bejelentésének kötelezettsége stb.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait

Általános szabályként az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg fiókja létezik a Sameday platformon. Bármikor kérheti, hogy töröljünk bizonyos információkat, vagy zárjuk be fiókját, és válaszolunk ezekre a kérésekre feltéve, hogy bizonyos információkat megtartunk, többek között az Ön számlájának bezárása után is, ha azt az alkalmazandó törvény vagy törvényes érdekeink előírják.

Ha még nem rendelkezik fiókkal a Sameday platformon, akkor az általános szabály az, hogy a megrendelés teljesítésétől számított 4 évig (azaz a megőrzési időtartam alatt) a megrendelésekre vonatkozó információkat tárolja. Mint az előző helyzetben, ezen adatok lejártát követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat, az alkalmazandó törvényekkel vagy jogos érdekeinkkel összhangban, különös tekintettel a védelemhez való jog gyakorlására a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos viták esetén. Ebből a célból az Ön adatait elkülönítik a más ügyfelek adataitól, amelyeket biztonsági másolatként tárolnak, titkosítva és / vagy álnévvel szerepelnek, és csak vita esetén lehet hozzájuk férni. Közvetlenül a megőrzési időszak lejárta után, a Sameday a személyes adatait és azok másolatait törli a rendszeréből.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Ön adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.

 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait

Bizonyos esetekben továbbíthatjuk, vagy hozzáférést biztosíthatunk az Ön személyes adataihoz a következő címzettek kategóriái számára:

 • ugyanazon vállalatcsoportba tartozó társaságok, mint a Sameday;
 • a Sameday partnerek és alvállalkozók számára;
 • fizetési / banki szolgáltatók számára;
 • marketing / telemarketing szolgáltatók számára;
 • piackutatási szolgáltatók számára;
 • IT szolgáltatók számára;
 • jogi szolgáltatók számára;
 • más társaságok számára, amelyekkel közös programokat fejleszthetünk ki áruink és szolgáltatásaink piacra történő felkínálására.

Ha jogi kötelezettségünk van, vagy ha jogos érdek védelme szükséges, bizonyos személyes adatokat közölhetünk a hatóságokkal is.

Megbizonyosodunk arról, hogy magánjogi harmadik személyek gazdasági társaságok hozzáférhessenek az Ön adataihoz az adatvédelemre és az információk bizalmas jellegére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a velük kötött szerződések alapján.

Mely országokban továbbítottuk személyes adatait

Jelenleg Romániában tároljuk és dolgozzuk fel személyes adatait.

Időről időre azonban bizonyos személyes adatait továbbíthatjuk Románián kívüli szervezeteknek. Ezek a szervezetek lehetnek az Európai Unióban vagy az Unión kívül, ideértve azokat az országokat is, amelyekben az Európai Bizottság nem ismerte el a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Minden esetben intézkedünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok bármilyen nemzetközi továbbítását gondosan kezeljük az Ön jogainak és érdekeinek védelme érdekében. A szolgáltatók és más harmadik felek részére történő átruházásokat mindig szerződéses kötelezettségvállalások és adott esetben egyéb garanciák, például az Európai Bizottság által kiadott szerződéses záradékok vagy tanúsítási rendszerek, például a személyes adatok védelmére szolgáló adatvédelmi pajzs védi, egyéb garanciákkal. az EU-n belül az Egyesült Államokba szállított személyes adatokat.

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a fentebb megadott elérhetőségeken, hogy többet megtudjon azokról az országokról, amelyek felé adatait átadjuk, valamint az ezen átadásokkal kapcsolatban vállalt garanciákról.

Hogyan védjük meg személyes adatainak biztonságát

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmének biztosításában az ipari szabványoknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések végrehajtásával.

Az Ön személyes adatait biztonságos szervereken tároljuk, a legkorszerűbb titkosítási algoritmusok segítségével, biztosítva a tárolás redundanciáját.

A kifizetésekhez a PayU fizetési szolgáltató szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Minden fizetési információ SSL technológiával van titkosítva.

A személyes adatainak védelme érdekében hozott intézkedések ellenére figyelmeztetjük Önt, hogy az információk továbbítása általában nem biztonságos az interneten, vagy általában más nyilvános hálózatokon keresztül, és fennáll annak veszélye, hogy az adatokat jogosulatlan harmadik felek láthatják és felhasználhatják. Nem lehet minket felelőssé tenni olyan rendszerek sérülékenységekért, amelyek nem a mi ellenőrzésünk alatt találhatóak.

Milyen jogokkal rendelkezik Ön

Az általános adatvédelmi rendelet számos jogot biztosít Önnek személyes adataival kapcsolatban. Kérheti adataihoz való hozzáférést, kijavíthatja a fájlokban szereplő hibákat és / vagy tiltakozhat a személyes adatainak feldolgozása ellen. Élhet a panasz az illetékes felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulási jogával is. Szükség esetén joga van arra is, hogy személyes adatainak törlését, illetve az adatok feldolgozásának és hordozhatóságának korlátozását kérje.

Az egyes jogokról az alábbi táblázatban olvashat bővebben.

Jogai gyakorlása érdekében felveheti velünk a kapcsolatot a fent felsorolt ​​elérhetőségeken. Kérjük, vegye figyelembe a következőket, ha használni kívánja ezeket a jogokat:

Identitás. Komolyan vesszük minden olyan adat titkosságát, amely személyes adatokat tartalmaz. Ezért kérjük, küldje el nekünk az ilyen regisztrációval kapcsolatos kérelmeit a Sameday fiókjához társított e-mail címet használva. Ellenkező esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát ellenőrizzük személyazonosságának megerősítéséhez kiegészítő információk kérésével.

Díjak. Nem számítunk fel díjat az Ön személyes adataival kapcsolatos jog gyakorlásáért, kivéve, ha az információhoz való hozzáférés iránti kérelme megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű, ebben az esetben arányos és ésszerű összeget számolunk fel. A kérelem megoldása előtt tájékoztatjuk Önt a felszámított díjakról.

Válaszidő. Minden érvényes kérésre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha ez különösen bonyolult, vagy ha több kérést tett irányunkba, ebben az esetben legfeljebb két hónapon belül válaszolunk. Értesítjük, ha egy hónapnál többre van szükségünk az értesítéshez. Felkérhetjük Önt, hogy pontosítsa a feltett kérdéseit, illetve az elvárt információ jellegét és tartalmát, hogy a tisztázó kérdésekre adott válaszaival gyorsítsuk a válaszadás folyamatát.

Harmadik felek jogai. Nem tudunk eleget tenni olyan kéréseknek, melyek adott esetben hátrányosan hathatnak más érintettek jogaira.

Az érintett jogok Leírás
Hozzáférés Kérheti tőlünk

 •  annak megerősítését, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait;
 •  hogy átadjuk Önnek ezen adatok másolatát;
 •  hogy egyéb információkkal szolgáljunk a személyes adataival kapcsolatban, például a rendelkezésünkre álló adatokkal, hogy mire használjuk fel őket, kinek adjuk ki, ha külföldre továbbítjuk és hogy hogyan védjük, mennyi ideig tároljuk, milyen jogok mentén, hogyan lehet panaszt tenni, ahonnan megkaptuk az adatait, amennyiben ezt az információt még nem adták meg Önnek.
Helyesbítés Kérheti téves vagy hiányos személyes adatainak kijavítását vagy kiegészítését.

Lehetséges, hogy megpróbáljuk ellenőrizni az adatok pontosságát, mielőtt kijavítanák őket.

Az adatok törlése Kérheti tőlünk, hogy töröljük a személyes adatait, de csak akkor, ha:

 • már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyre gyűjtöttük; vagy
 • visszavonta hozzájárulását (ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult); vagy
 • gyakorolja a beavatkozási jogát; vagy
 • illegálisan dolgozták fel őket; vagy
 • ebben a tekintetben jogi kötelezettségünk áll fenn.

Nem vagyunk kötelesek teljesíteni az Ön személyes adatainak törlésére vonatkozó kérelmét, ha személyes adatainak feldolgozása szükséges:

 • a jogi kötelezettség teljesítéséért; vagy
 • jog bíróságon történő megállapítása, gyakorlása vagy védelmezése;

Vannak olyan egyéb körülmények is, amelyekben nem kötelesek eleget tenni az adatok törlésére irányuló kérelmének, bár a fent említettek a legvalószínűbb körülmények, melyek fennállása esetén elutasíthatjuk kérését.

Felhívjuk a figyelmét, hogy e jog gyakorlása előtt le kell töltenie a Sameday fiókját, és el kell mentenie a megrendelésekkel kapcsolatos összes dokumentumot,függetlenül attól, hogy a számlázás Ön, vagy más természetes vagy jogi személy irányában történt-e (például: számlák, jótállási bizonylatok). Ha ezt nem teszi meg a törlési jog gyakorlása előtt, el fogja veszíteni ezeket a dokumentumokat, és a Sameday nem fogja tudni azokat elérhetővé tenni az Ön számára, mivel az adatok törlése folyamatban van, azaz a Sameday fiók törlése minden adatával és a kapcsolódó dokumentumok törlésével jár, ami egy visszafordíthatatlan folyamat.

Az adatok feldolgozásának korlátozása Kérheti, hogy korlátozzuk a személyes adatok feldolgozását, de csak akkor, ha:

 • pontosságukat megkérdőjelezték (lásd a helyesbítés részt), hogy pontosságunkat ellenőrizhessük; vagy
 • a feldolgozás illegális, de nem akarja, hogy az adatokat töröljék; vagy
 • többé nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték, de szüksége van rájuk egy jog bíróságon történő megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez; vagy
 • Ön gyakorolta a tiltakozási jogát, és a jogaink ellenőrzése folyamatban van.

A korlátozás iránti kérelmet követően továbbra is használhatjuk személyes adatait, ha:

 • megvan az Ön hozzájárulása; vagy
 • egy jognak a bíróságon történő megállapítása, gyakorlása vagy biztosítása érdekében; vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.
Az adatok hordozhatósága Kérheti tőlünk, hogy személyes adatokat bocsássuk rendelkezésre strukturált, általánosan használt és automatikusan olvasható formátumban, vagy kérheti, hogy azokat “másolatba szállítsák” közvetlenül egy másik adatkezelőhöz, de mindegyik esetben csak ha:

 • a feldolgozás az Ön beleegyezésén vagy egy Önnel kötött szerződés megkötésén vagy végrehajtásán alapul; és
 •  a feldolgozás automatikusan történik.
Kifogások A sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emelhet személyes adatainak jogos érdekeink szerinti feldolgozása ellen, ha úgy gondolja, hogy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek ezen érdek felett.

Bármikor kifogást emelhet adatainak közvetlen marketing célokra történő feldolgozása (beleértve a profilozást) indokolás nélkül; ebben az esetben a feldolgozást a lehető leghamarabb leállítjuk.

Automata döntések meghozatala Kérheti, hogy kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló határozatnak ne legyen tárgya, de csak akkor, ha:

 • ha Önre nézve jogi következményekkel jár; vagy
 • más hasonló módon és jelentős mértékben érinti Önt.

Ez a jog nem alkalmazandó, ha az automatikus döntéshozatal után hozott döntés esetén:

 

 • kötelesek vagyunk szerződést kötni Önnel;
 • törvény által engedélyezett, és jogainak és szabadságainak megfelelő garanciák vannak; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulására épül.

 

 • Emlékeztetjük, hogy bármikor felveheti a kapcsolatot a Sameday adatvédelmi tisztviselőjével, kérvényének az alábbi módok bármelyikével történő benyújtásával e-mailben: info@sameday.hu